Certifikace

V roce 2010 byla firma úspěšně certifikována v systému managementu jakosti podle normy  ISO 9001,  v roce 2007 zavedla a dodnes používá systém enviromentálního managementu podle  ISO 14001  a má zájem patřit ve svém oboru k nejlepším v ČR.

Po vypršení platnosti se vedení společnosti rozhodlo certifikaci dále neobnovovat. Tato skutečnost nemá žádný vliv na zavedený systém řízení a kvalitu námi poskytovaných služeb.

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019