Certifikace

V roce 2010 byla firma úspěšně certifikována v systému managementu jakosti podle normy ISO 9001, v  roce 2007 zavedla a dodnes používá systém environmentálního managementu podle ISO 14001.

Po vypršení platnosti se vedení společnosti rozhodlo certifikaci dále neobnovovat. Tato skutečnost nemá žádný vliv na zavedený systém řízení a kvalitu námi poskytovaných služeb.

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019