Historické zahrady a parky

Ateliér má bohaté reference v oblasti památkové obnovy či rekonstrukce historických zahrad a parků. Stavebně historický průzkum standardního rozsahu rozšiřuje o vlastní metodu interpretace konceptu a jeho grafické vyjádření, jako klíčový podklad pro další práci na projektu.

Vyznáváme individuální přístup ke každému dílu. Respektujeme zásady Florentské charty o obnově historických zahrad a uplatňuje vedle pokory k dílu a tvůrcům zahradního díla také své zkušenosti a nezbytnou míru vlastní invence, přesně v duchu bohatého vrstvení a vývoje objektu v plynoucím čase.

Do této kategorie patří především památkově chráněné zámecké zahrady a přírodně krajinářské parky. Nejedná se však jen o statutárně chráněné objekty, ale často jde o cenné historické zahrady a parky u méně významných šlechtických a aristokratických sídel. Důležité je právě určit hodnotu zahradního díla, míru zachovalosti a stanovit principy dalšího vývoje. Ve hře je rozhodnutí, zda se přistoupí k obnově a doplnění chybějících částí cenného celku, tedy k rekonstrukci, konzervaci, doplnění replikou nebo k volnějšímu dotvoření - parafrázování v historizujícím nebo současném designu. Neobvyklá není ani adaptace objektu k modernímu, současnému užívání, pokud historický význam je snížený a originální řešení zaniklo.

Ing. Radek Pavlačka, autorizovaný zahradní architekt
tel.: 606 717 331
e-mail: r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz

1315.jpg
Nové Zámky jaro 2016

1226.jpg
Podzámecká zahrada Hranice DEN OTEVŘENÍ, 2015

1031.jpg
Čechy pod Kosířem - obnova oranžérie a parteru, 2014

1008.jpg
Nové Zámky u Litovle - zámecký park, 2013

692.jpg
Sady Československých legií, Hranice, 2012

496.jpg
Zámecká terasa Konopiště, 2000

484.jpg
Hrad Šternberk

1062.jpg
Podzámecká zahrada, Hranice, 2015

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019