O projektování

Ateliér nabízí komplexní projektovou přípravu ve shodě se Stavebním zákonem a standardy České komory architektů. Zajistíme účast všech profesí, od architekta, stavebního inženýra, dopravního specialisty až po profese inženýrských sítí. Ateliér v tomto smyslu má ustálený okruh spolupracovníků, kteří jsou již naladěni na charakter veřejných ploch a zahradně krajinářskou praxi.

Zaměření:                                                               Úroveň projektů:

Ing. Radek Pavlačka, autorizovaný zahradní architekt
tel.: 606 717 331
e-mail: r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz

601.jpg
3D model

607.jpg Zahradní architektura
Vizualizace

610.jpg
Výkresy

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019