MODROZELENÝ PARK OKRUŽNÍ PROSTĚJOV II.

PARK ROKU 2021, CENA DĚKANA ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY BRNO

PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC

REALIZACE SKANSKA

KMENY LUKÁŠ GAVLOVSKÝ

 

Park zahajuje třetí sezónu od založení a konečně se jezírko plní vodou, která je svedena jako dešťová ze střech objektů v pozadí. Některé jsou ještě ve výstavbě. Jak už je uvedeno v starší referenci, kterou si můžete zde vyhledat, jde o park, jehož základní funkcí je retence dešťové vody pro přilehlou rezidenční výstavbu. Jezírko se naplní i při malé letní srážce a když bude vody více, z jezírka přetéká do travnatého poldru.

Potěšila nás informační tabule, kterou bez našeho přičinění zhotovila samotná radnice města. Docela výstižně popsala, s jakým cílem jsme park vymysleli. Jde sice o vysoce architektonizovanou formu parku, ale design je nastavený tak, že se postupně bude přeměňovat více a více v přírodní prostor, kde sukcese postupně utlumí technické detaily a architekturu.

V parku dominují nejrůznější povrchy, včetně hrubých kamenných sutí. I s těmi se počítá, že budou postupně ztlumeny velkými vícekmennými vrbami a objeví se zde i byliny.

Štěrková pole se postupně obsadí suchomilnějšími bylinymi.

Voda je poměrně čistá i po letním období. Dvoumetrový zásyp dna nádrže působí efekt chladné vody, která tak jednoduše nezezelená. V jezírku jsou už žáby a dokonce malé ryby.

Dírami v mostku se přebytečná voda hrne do zadního travnatého poldru, kde jsou vsakové štěrkové kapsy pod trávníkem pro lepší postupné vsakování.

Tady se už pomalu rýsuje efekt kontrastu kamenů a jemných vrb.

Další reference