Krajinné úpravy

Krajinné úpravy zahrnují širokou škálu vegetačních objektů jako jsou doprovodná zeleň komunikací, ekologické stavby - biocentra, biokoridory, významné krajinné prvky, rekultivace území a pod.

Ing. Pavel Stiskálek 
tel.: 602 813 384 
e-mail: p.stiskalek@zahrada-olomouc.cz 

 207.jpg
Realizace společných zařízení dle KPÚ – biocentra LBC1 v k.ú. Rybníček a interakčního prvku IP11 v k.ú. Moravské Prusy, 2007 - 2008

202.jpg
KPÚ v k.ú. Moravské Prusy, IP 11 „Vartisko“, 2006 - 2007

198.jpg
Brodek u Konice, Dešná – cesty a ÚSES, 2006 -2007

194.jpg
Ivanovice na Hané – KPÚ – společné zařízení, cesty vč. doprovodné zeleně, 2006

189.jpg
Postřelmov – LBC 1 „Šikulův mlýn“a LBC 2 „Pod Rovenskem“, 2005 -2006

185.jpg
Ohrozim- Protierozní a protipovodňová opatření obce Ohrozim, 2003

178.jpg
Revitalizace litorálních zón štěrkopískového jezera v k.ú. Chomoutov, 2002 -2003

169.jpg
ÚSES LBK 1, Valová - Bedihošť, 2000

161.jpg
Biocentra BC 74 a BC 16, Olomouc - Nedvězí, 200

146.jpg
Regionální ÚSES Čehovice, 1999

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019