Projekce

Příroda je dílem vesmíru, zahrada je dílem člověka. Karel Čapek

Listujte v níže uvedených kategoriích,
hledejte podrobnosti o tom, co vás zajímá, včetně příkladů projektu a technických údajů.

Ekologie a technologie

Do této kategorie patří doprovodná zeleň komunikací, zeleň rekultivací a velká škála realizací ekologického charakteru, jako jsou prvky územního systému ekologické stability a řada jim podobných realizací.

Vybudovali jsme mnoho velkých objektů biocenter i s vodními prvky - tůněmi, rybníky, polními cestami a pod. Podíleli jsme se na ozelenění mnoha úseků nových dálnic, zejména na střední Moravě.