modrozelený park okružní prostějov

PARK ROKU 2021, CENA DĚKANA ZAHRADNICKÉ FAKULTY MEDELOVY UNIVERZITY BRNO
 
PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC
REALIZACE SKANSKA
kmeny - LUKÁŠ GAVLOVSKÝ

3D model návrhu parku, který se realizuje ještě před výstavbou obytných bloků, což je velmi ojedinělá akce. Park je koncipován jako retenční území pro dešťovou vodu, svednou jak ze střech domů, tak z celého území. Voda je využita pro jezírko a to dále přetéká do navazujícího poldru, předěleného mostkem, kde vsakuje.

01a 

Bilbord, který byl instalován již před výstavbou bytových domů, kterým předcházela výstavba parku. Ojedinělý počin města....

02ab 

Celkový pohled na park z perspektivy oken nové bytové zástavby, odkud ze střech se plní jezírko a poldr. Nedostatek zeleně zatím kompenzuje architektonické stvárnění.

02

Čerstvě dokončená stavba. Méně vzhledné okolí bude brzo zakryto bujnou zelení, která je vysázena po obvodu parku.

Půdorys parku s částí budoucí zástavby dvou bloků vlevo.

Vizualizace z projektu na centrální část parku.

[Zde vložte první obrázek]
[Zde vložte druhý obrázek]

V parku se střídají různé struktury povrchů, které podporují vsakovací schopnost území a také mají ekologický význam jako stanoviště drobných živočichů. 

04ka 

Mostek je děrovaný pro cestu vody do poldru, když přeteče jezírko.

[Zde vložte první obrázek]
[Zde vložte druhý16  obrázek]

Různé druhy propustného povrchu. Hrubá kamenné pole jsou doplněna vícekmennými vrbami a javory.

 

Travtatý poldr jako zelená améba v moři štěrku se tváří tak trochu jako stylizace v japonské zahradě. Vzadu v místě deponie zeminy je území pro výstavbu obytných bloků.

16ad 

Za štěrkovou plochou je před mostkem travnatý poldr, kde se voda přelévá z jezírka.

06d 

Design parku je měkký jak modelacemi terénu, tak vinutím cest. V poředí plocha pro gril nebo stánek.

17b 

Pohled od nejzaššího konce parku na osu kompozice. Část terénních modelací je ztvárněna jako rozkvetlá loka, část je kosená jako golfová vlna.

Část mobiliáře kolem jezírka je ve tvaru bizarních kmenů. Práce Lukáše Gavlovského.

30 

Informační tabule, instalovaná z iniciativy občanského aktivismu je důkazem, že veřejnost nebo alespoň někteří, dokonale pochopili koncepci parku.

Výkres terénních modelací. Oválné elipsy jsou kopce, které budou porostlé květnatou loukou v kontrastu se sečenou trávou kolem nich.

Výkres základního systému vodního hospodaření.

Výkres systému spojených nádob mezi šachtami a jezírkem. Kámen v nádrži řeší bezpečnost a technologii udržení čisté vody.

Základy území a rozvodné šachty dešťové vody.

[Zde vložte první obrázek]
[Zde vložte druhý obrázek]

Armování a šalování nádrže budoucího jezírka. 

[Zde vložte první obrázek]
[Zde vložte druhý obrázek]

Betonová nádrž bude překryta jak okolním terénem, tak vysokým zásapem velkých balvanů se stratifikací k menší frakci v horní vrstvě. 

 

Další reference