Projekce

Příroda je dílem vesmíru, zahrada je dílem člověka. Karel Čapek

Listujte v níže uvedených kategoriích,
hledejte podrobnosti o tom, co vás zajímá, včetně příkladů projektu a technických údajů.

Historické zahrady

Ateliér má bohaté reference v oblasti památkové obnovy historických zahrad a parků. Stavebně historický průzkum standardního rozsahu rozšiřuje o vlastní metodu interpretace díla, jako klíčový podklad pro další práci na projektu.

Jsme autory metodiky Studie obnovy památky zahradního umění, spoluautoři metodiky Stavebně architektonický průzkum památky zahradního umění a autoři řady přednášek a článků v odborných kruzích.

Respektujeme zásady Florentské charty o obnově historických zahrad a uplatňujeme vedle pokory k dílu a tvůrcům zahradního díla také své zkušenosti a nezbytnou míru vlastní invence, přesně v duchu bohatého vrstvení a vývoje objektu v plynoucím čase.