Střešní zahrady

Střešní zahrady poskytují soukromí a nové pobytové prostory, často s atraktivním výhledem. Snižují víření prachu, nečistot a zlepšují mikroklima. Mají takřka neomezenou životnost a jejich význam nespočívá pouze v jejich ryze funkčních aspektech, ale i v neměřitelných hodnotách zvýšené kvality bydlení.

Vegetační střechy mají ekonomické, technologické, ekologické, hygienické, psychologické, estetické a rekreační funkce. Mezi hlavní výhody patří tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Zvýšení životnosti střešní konstrukce a hydroizolace, díky eliminaci velkých tepelných výkyvů mezi dnem a nocí. Významná je značná retenční schopnost, tedy snížení množství odtoku srážkových vod ze střechy.

Více na www.stresni-zahrady.cz

kontakt : Ing. Pavel Stiskálek - technik pro střešní zahrady
tel.: 00420/ 585 315 022; mobil-brána: 00420/ 721 349 240
e-mail: p.stiskalek@zahrada-olomouc.cz

 

779.jpg
Extenzivní střešní zeleň - NH Hoteles, Olomouc

766.jpg
Intenzivní střešní zahrada, NH Hoteles, Olomouc

735.jpg
Střešní zahrada Trinity Brno, 2012

393.jpg
Extenzivní střešní zeleň

760.jpg
Intenzivní střešní zahrada, Krajský úřad Olomouc

370.jpg
extenzivní zelená střecha - přírodní společenstva

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019