NH HOTELS OLOMOUC

 

PROJEKT I REALIZACE ZAHRADA OLOMOUC

STŘECHA ROKU 2014  I. MÍSTO
CENA PROF. MACHOVCE, PARK ROKU 2011

 

Areál je spojen se sportovním a relaxačním centrem OMEGA. Má několik částí, které představí následující fotografie. Téměř veškerá zeleň je na konstrukci - garážích, takže můžeme hovořit o intenzivní střešní zahradě.

Promenáda je doplněna betonovými bloky, které zvyšují mocnost substrátu, aby zde mohly na plytkém podloží, cca 20-30cm růst nižší stromy, tvořící alej, vedoucí k restauraci.

Vegetace tvoří stepní flóru. Kosatce, pryšec, tařice, lipnice, levandule a mnoho druhů sukulentů jako lomikámen, netřesk a rozchodník postupně srůstají a začínají tvořit samovolně se vyvíjející společenstvo.

Výraznou částí areálu je tzv. adventure golf. Design z velké čáti je daný obvyklým řešením této disciplíny, my jsme se snažili jistou kýčovost přebít výraznou jednotou rostlinné kompozice. Borovicový lesík s jukou, sukulenty a pelyňkem se tváří jako ostrovy na provlněné písečné krajině.

Zelené rampa, spojující golf s terasami před hlavním sálem. Zejména na jaře jsou koberce nádherně rozkvetlé.

Horní teráska nad restaurací.

Detail suchomilných společenstev.

Terasa restaurace s dlouhým kontejnerem osázeným skalkovou kompozicí. Cenné je uchování původní borovice při tak náročné stavbě. Vyžadovalo to dost velkou zarputilost k názorům stavařů, ale vše dopadlo dobře.

 

Vstup do sálu je ozdoben drobnou kompozicí stínomilnějších rostlin, kde dominuje japonský javor a rododendrony.

Malá střešní zahrádka na velmi plytkém podkladu, cca 15cm kolem světlíku do suterénu.

Další reference