PŘÍRODNÍ NEOBYTNÁ STŘECHA

 

Příklad tzv. extenzivní střechy, která plní mnoho funkcí. Chrání izolaci střech, izoluje tepelně interiér budovy, snižuje odtok při velkých srážkách, zadržuje vodu na místě a postupně zvlhčuje okolí, může být krásná na pohled, když ji lze z vyššího nebo navazujícího patra vidět, přispívá ke kvalitě životního prostředí, zvýší se přítomnost motýlů, ptáků a podobně.

Zelená střecha si v tomto případě žije svým životem. Převažují suchomilné rostliny, ale objevují se zde i vlhkomilnější plevelné byliny, někdy se uchytí i bříza nebo vrba, ale letní sucha řadu návštěvníků vyničí. Střecha se buď neudržuje nebo se poseče sekačkou jednou, dvakrát do roka.

 

Detail atiky, spoj mezi vegetačními vrstvami a obvodovým systémem střechy.

Pohled na bylinné společenstvo, kde základ tvoří sukulenty - velmi suchovzdorné rostliny.

Další reference