střešní zahrada hotelu pohoda v pozlovicích

 

PROJEKT A REALIZACE ZAHRADA OLOMOUC

 

Zahrada na střeše hotelu je kombinací střechy extenzivní, tedy takové, která není obytná a je bez závlahy, kde rostou velmi suchomilná společenstva a zahradou intenzivní, kde je závlaha nutná. Jen obytnost je tu zredukovaná na přítomnost sousední restaurační terasy. Kompozice je tedy vnímána z této terasy a z přilehlých pokojů pro hosty.

Zeleň se postupně vyvine k divočejšímu, přírodnímu charakteru, dva útvary budou připomínat remízky v krajině. Plevel v kačírku, který tu je vysemeněný větrem z okolních ploch nebude velký problém, protože v suchých a horkých podmínkách léta nestačí ani vyrůst, ale spíše vyschne a ztratí se. Suchomilné okraje nepotřebují závlahu, ty přežijí léto bez velké újmy, trvalky a borovice mají závlahu.

Další reference