střešní zahrada rezidence na dlouhé v olomouci

 

PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC
REALIZACE GEMO OLOMOUC A ZAHRADA OLOMOUC

 

Střešní zahrada je centrální částí nebo také tzv. vnitroblokem mezi bytovými domy, které tvoří sevřenou obytnou skupinu. Část plochy tvoří soukromé zahrádky, střed slouží jako společná zahrada. Celý parter leží ve zvýšeném prvním poschodí, pod ním jsou garáže.

Základním kompozičním prvkem je elipsa a od ní odvozené tvary. 

Fotografie je první rok po založení, záhony ještě nejsou zarostlé. Cílem je hustý porost s prosvítajícími kamennými sutěmi. Z divokých porostů vyrůstají vícekmenné stromy (Gleditsia), poskytující stín pro posezení na zídkách.

Betonové zídky byly odlity v betonářské firmě a instalovány na stavbě. Také je zatím vidět kapénková závlaha.

O měsíc později již zahrada začíná zarůsta a blížit se k cílové podobě nižších porostů, na stromy si ještě 5let počkáme, až budou alespoň trochu stínit a prosazovat se vůči architektuře.

Zídky pomáhají přizvednout mocnost substrátu a tak umožnit výsadbu stromů, které by jinak nemohli v nízkém cca 20cm horizontu existovat.

Tady už to začíná trochu vypadat....

Další reference