ZÁMECKÁ ZAHRADA NOVÉ ZÁMKY U LITOVLE

 

PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC
REALIZACE ING. FRANTIŠEK ZÁBOJNÍK

 

Dnešní zahrada kolem velkolepého lichtenštejnského loveckého letohradu byla jen nepatrnou součástí rozsáhlého krajinářského díla, připomínající Lednicko valtický areál.

Původně zahrada byla jen otevřenou loukou před průčelím zámku jako součást obrovského parku. Dnes se měřítko změnilo a změnila se také funkce. Zahradu využívá ústav mentálně postižených k terapeutickým i společenským účelům. S přihlédnutím k historii a také možnosti budoucí restituce velkolepé kompozice je zahrada přeměněna na park se solitérami stromů, přičemž je stále výrazně zachovávána prostorná louka před zámeckým průčelím.

Květnatá louka byla při revitalizaci respektována a podporuje ji i způsob údržby trávníků.

Výrazným novodobým prvkem je altán, sloužící ke skupinové terapii klientů a je také výrazným výtvarným prvkem. Přesto je nenápadně zasunutý do porostů. Jeho poloha je definována zajímavou osou výhledu do krajiny.

Altán je dynamickým výtvarným prvkem. Představuje vymrštěný disk, který se rozlétá z parku do volné krajiny a naznačuje tak bývalou rozlehlost kompozice. 

Vnímání tvarosloví altánu je nesmírně variabilní. Každý další pohled jej představuje v jiném tvaru.

Sousedství altánu se zámkem vytváří jisté napětí. Jejich vzdálenost ovšem zajišťuje dostatečný odstup, aby nedocházelo k nevhodnému ovlivňování.

Jak již bylo vzpomenuto, altán je položen do místa průhledu, takže představuje v parku významný bod, který by neměl být návštěvníkem opomenut.

Obnova se dotýkala i přilehlého zahradnictví. Úpravy směřovaly k tomu, aby se zahradnictví stalo součástí parku oproti dřívější izolaci.

V letní sezónu se v parku koná festival i pro veřejnost. Význam akce je podpořit včleňování hendikepovaných lidí do společnosti.

Další reference