podzámecká zahrada hranice

 

NÁVRH A DESIGN ZAHRADA OLOMOUC
REALIZAČNÍ PROJEKT ING. TOMÁŠ KOČNAR A ZAHRADA OLOMOUC

 

Zahrada pod hranickým zámkem se nedochovala a nejsou ani žádné historické prameny, které by jí popisovaly. Proto se při návrhu přistoupilo k novodobé podobě, což nám umožnilo mít zcela volné ruce. Nejvýraznějším úkolem bylo propojit zahradu se zámkem a potažmo historickým jádrem města, protože doposud ze zahrady vedla dlouhá obcházka na zámek a náměstí. Navrhli jsme bezbariérovou rampu, která se stala jedním z výrazných prvků zahrady. Svah pod zámkem je využitý také pro amfiteátr, jevištěm je travnatý parter. Jako v každé pravidelné zahradě zde nechybí bosket - lesík, dávající stín a kašna na rozhraní otevřené a uzavřené části. V místě hradební bašty je sklep, adaptovaný na bar.

Naš návrh dopracoval realizační dokumentací ateliér arch.Tomáše Kočnara, který k naší nelibosti pozměnil design a částečně i smysl některých prvků, což v našich očích návrh poznamenalo spíše negativně. Na následujících vizualizacích je vidět jak jsme vnímali formu i smysl fontány, jak bylo myšleno divadélko, zejména jeho nenápadnost a funkce travnatého parteru s dominantou fontány. Nicméně občané jsou s realizací velice spokojeni....

Fontána měla mít čtvercový půdorys už i z toho důvodu, že celá kompozice je členěna kolmicemi nebo přímkami. Přímkou je také osa, vedoucí přes travnatý parter k fontáně. Divadélko je nenápadně přítomné, jeviště může měnit svou formu i velikost, scéna je také předmětem fantazie návštěvníka. 

Travnaté terasy jsou oblíbeným místem posedávání a sledování života v zahradě.

Slavnostní otevření bylo pro nás šokem. Přišly stovky občanů, kteří z této události udělali akci století. I po několika letech je zahrada oblíbeným místem setkávání a to nejen pro maminky s dětmi, které zde mají hřišťátko nebo pro důchodce, ale překvapivě i pro mládež. Ta zde má bar, ale až k večeru, ale také hodně rozmanitý prostor pro trávení chvilek s kamarády nebo pro randění. To nás těší ... 

Během stavby se podařil zachránit staletý tis, což byl velmi důležitý úkol pro všechny zúčastněné, od nás projektantů, po stavaře a všechny subdodávky, pohybující se v jeho blízkosti. Na fotce je patrné, že těsně po stavbě začal nepatrně prožlutávat, ale dnes je zase v dobré kondici.

Rampa, stoupající k zámku s altánkem v zatáčce skýtá pěkný výhled dolů na parter a květinové záhony.

Rampa se ukázala jako velmi zajímavý objekt zahrady. Až vzrostou stromy do velikosti alespoň 7-10m, bude rampa procházet lesíkem jako tajemná cesta k hradu. Na horní vizualizaci jste si toho mohli povšimnout.

Záhony před budovou zázemí a toalet navozují atmosféru zásobní zahrady zámku, jen místo zeleniny zde dominují květiny. 

Motiv ze dne slavnostního otevření.

Do záhonu v bosketu se vloudila tykev a vypadá, že se jí zde líbí stejně, jako návštěvníkům.

Další reference