Tyršovy sady Šternberk

 

PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC
REALIZACE ŠTERNBERSKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

 

Tyršovy sady byli na startovní čáře starý městský park z přelomu 19/20 století, poznamenaný dlouhou absencí patřičné údržby a poškozený umístěním památníku 2.světové války, který zabral téměř třetinu území, aniž by jakkoliv zohledňoval funkci celoměstského výletního místa. Navrhli jsme velkou přestavbu území. Památník se přemístil na vhodnější pietní místo. Byly obnoveny průhledy na siluetu města, zejména na věže kostela.

Na hlavní osu byla navrácena nová podoba kdysi oblíbené fontány.

Stávající stromy byly ošetřeny, špatné a nemocné odkáceny a tak park získal veselejší prosluněnou podobu.

Objevily se tu nové lavice, které oživily park výzvou k zastavení a posezení.

Hlavní osa parku byla krátkou promenádou s fontánou. Rekonstrukce tento prostor obnovila.

Přístup do parku byl vybaven novým schodištěm a rampou pro kočárky. Budova Vincentina se stala součástí obrazů parku.

Podobně byl využit také pěkný štít sousedního domu jako malá dominanta v pohledu.

Bývalý náhrobek ze zaniklého hřbitova se přemístil na boční osu a stal se dominantou v pohledu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další reference