ORANŽÉRIE A ZÁMECKÝ PARK ČECHY POD KOSÍŘEM

 

PROJEKT A REALIZACE ZAHRADY ZAHRADA OLOMOUC
PROJEKT PARKU ZAHRADA OLOMOUC, REALIZACE SADOVÉ ÚPRAVY S.R.O.
PROJEKT OBNOVY ORANŽÉRIE ATELIÉR-R OLOMOUC

PARK ROKU 2015 II.MÍSTO

 

Cenná oranžérie z poloviny 19.století od významného vídeňského architekta Ullmanna a na jejímž průčelí se podílel malíř Josef Mánes, častý host majitelů Sylva Tarrouců, se dočkala po desetiletích chátrání záchrany na pokraji zhroucení. Ateliér -R z Olomouce navrhnul citlivou obnovu, kde se uplatnilo několik metod památkové obnovy, zejména konzervace zachovalých částí, částečná restituce a adaptace k nové funkci - kavárně se zachováním provozu oranžérie.

Náš ateliér je autorem kompozice zahrady - navazujícího parteru s terasami ovocných stromů. Původní zásobní zahrada a zadní terasa zámku (na obrázku) se transformují na veřejnou zahradu, stávající se součástí kompozice malého leč impozantního parku.

Parter před oranžérií je jednoduchý prostor pro společenské akce, konané v oranžérii a je ozdoben typickými oranžérijními rostlinami.

Na oranžérii s parterem navazuje krásný park.

Oranžérie je výjimečná detailem dřevěných konstrukcí, které se podařilo zachránit a velmi kvalitně zrestaurovat.

Terasy ovocné zahrady jsou vybaveny moderním mobiliářem, který vyzývá k pobytu.

Součástí našeho projektu byla také radikální revitalizace parku, v rámci které se například otevřel nový pohled na oranžérii, protože původně uzavřená zásobní zahrada se změnila v otevřený parter.

Park, nebo správněji zámecká zahrada, je krásné krajinářské dílo, řadící se mezi klenoty v naší zemi. Revitalizace výrazně pročistila různé nánosy nevhodných výsadeb z pozdějších dob a nechala vyniknout krásné komponované průhledy. Na obrázku je jeden z nejkrásnějších, kde do kompozice vstupuje průčelí zámku a spolu vytváří reprezentativní vstup do areálu.

Krásný klasicizující Mánesův altán, posazený na jemnou vyvýšeninu se dočkal důstojného zviditelnění, leč stále ještě není obnoven.

Jedna z četných romantických stavbiček, gotizující vížka, dlouho zarostlá zelení se začíná odkrývat a opět plnit svou úlohu v kompozici parku.

Některé obnovené nebo nové průhledy, které bylo možné otevřít s ohledem na citlivé asanace porostů. Na některé pohledové osy musíme počkat až dožijí cenné stromy, které zde byly vysazeny nevhodně v pozdějších dobách.

Další reference