SMETANOVY SADY V KRNOVĚ

 

PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC
REALIZACE STAVEBNÍ FIRMA FOUSEK KRNOV A ZAHRADA OLOMOUC

CENA SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ V SOUTĚŽI PARK ROKU 2018

 

Smetanovy sady v Krnově jsou založeny na stopě bývalých městských hradeb koncem 19. století jako typický dobový městský park s promenádou, hudebním altánem, cukrárnou s květinovým parterem v její blízkosti, fontánou a řadou dalších atrakcí. Do dnešní doby si uchovaly část prvků, které tuto zašlou slávu připomínají a i dnes patří k nejcennějším objektům, tvořícím historické centrum města.

Náš návrh obnovy vycházel z této skutečnosti. Co bylo cenné, jsme obnovili, jako např. Neptunovu fontánu, typické pískové pruhy podél cest pro umístění lavic podél promenády, sochu Bedřicha Smetany, část zachovalých historických zdobných obrubníků, instalovaných na vhodné úseky cesty a konec konců i hodnotnou plastiku z bývalého dětského hřiště - kohouta. Naopak, co se nedochovalo jsme přetvořili v novodobé objekty s moderním využitím. Nejvýraznější je vznik nového prostoru od ulice Zámecká, kde vznikl neobvyklý městský útvar, mající z části charakter náměstí a z části parku.

Součástí návrhu byla i úprava náměstíčka před kostelem Sv. Ducha a vstupu s autobusovou zastávkou před Základní školou. 

Prostor je parkem i náměstím. Betonové desky jsou stopami, které vyzývají ke vstupu do parku, nesou betonové skořepiny pro ležení a sezení a zdobí dlažbu z žulové mozaiky. Fontána je přístupná pro děti. Prostor je před gymnáziem, takže je celkem výrazně využíván studenty.

Základním kompozičním prvkem je křivka nebo vlna. Tento motiv se objevuje v objektech po celém parku. Zelený záhon je odrazem betonových skořepin a je také určený k sezení a ležení.

Postupem času si občané Krnova zvykli na to,k že se mohou pohybovat po trávníku a že skořepiny mohou obývat. Nejdříve to pochopily děti, ale dnes tu najdeme i dospělé, zejména maminky s dětmi. 

Neptunova fontána se nachází před Švédskou zdí - zdobným úsekem městských hradeb. V rámci obnovy jsme zachovali co se dalo, ale některé detaily se upravily pro čistotu a lepší vzhled parteru, jako vložení pískových cest, které zde nebyly, fontána stála v trávníku, balustráda byla natlačená u fontány, nebyly zde lavice a pod.

Obnovený historický vzhled cesty s postraními pruhy pro lavice a zejména pro aleje stromů. Málo obvyklý prvek, se kterým se nesetkáme na mnoha místech. 

Sochu Bedřicha Smetany jsme osvobodili od kdysi oblíbených kovových zábradlíček a záhonků hřbitovních voskovek a macešek. Dnes si lidé mohou sednou na stupně, které jsou součástí jemné modelace terénu, který nahradil menší kopeček. 

Na místě bývalého alpina s malým jezírkem, které se nezachovalo, jsme navrhli malé hřiště pro děti, které vybíhají odpoledne ze sousedící školy a najdou zde něco na vybití energie. Balvany jsou připomínkou bývalého alpina i herním prvkem.

Parter u bývalé zaniklé cukrárny jsme pojednali jako relaxační místo s pergolou, zdobící nejen tento parter, ale také dlouhou linii promenády. Pergola je vyvýšená nad travnaté plató a může sloužit jako pódium. Vlnovka jako základní motiv této kompozice je ztvárněna ve dřevě a vyniká v kontrastu rovných betonových liníí. 

Betonové zídky jsou součástí moderního alpina. Dřevěné linie jsou obytným prvkem pro sezení i ležení.

Parter je také pojat jako pobyt v borovém lesíku, na který si musíme nějaký ten rok počkat. Nicméně byly zde vysazeny velké alejové borovice v různých velikostech, aby les působil přirozeněji.

Alpinum a motiv sloupu pergoly.

Dětské hřiště ovládá z našeho pohledu velmi pěkná betonová plastika kohouta, která je zároveň herním prvkem - prolézačkou nebo lezeckou stěnou. Ostatní prvky jsou výškově omezeny, aby daly vyniknout kohoutovi, přesto nejsou nudné. Většina je aktivně pohyblivá a je tu velká plocha pískovišť, které děti vždy obsadí. 

Další reference