SADY ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ V HRANICÍCH

 

PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC
REALIZACE GARDENLINE LITOMĚŘICE

PARK ROKU 2013  I. MÍSTO

 

Sady jsou kulturní památka, cenná tím, že se dochovaly v základních rysech jako dílo významného zahradního architekta Františka Thomayera, který je představitelem zahradní tvorby na přelomu 19. a 20.století, tzv. historismu a secese. Socha Jana Husa je dílem olmouckého sochaře Jana Pelikána.

Bazén, který je replikou původního betonového prvku má stejný tvar i polohu. V době práce na projektu byl sice ve špatném technickém stavu, ale mohl být řádně zdokumentován a nahrazen novým. Na jeho stavbu byl použit jako finální materiál románský cement. Novodobá technologie umožňuje udržovat po celou sezónu čistou vodu. 

Hudební pavilón, navržený přerovským stavitelem Aloisem Pilcem 1923 je součástí celkového návrhu Františka Thomayera stejně tak, jako pro něj typický zahloubený travnatý parter a rastr stromů, tvořící zelenou střechu pro zastínění.

Altán stojí na rozhraní pravidelného parteru s fontánou a se sochou Husa a velké kruhové louky, sloužící v zimě jako kluziště. 

Velká kruhová louka měla uprostřed studnu a v zimě byla zatopena pro účely kluziště.  Cesty v parku jsou většinou pískované - tedy v modernější technologii z mechanicky zpevněného kameniva.

Za Thomayera byl park spojen s řekou přirozeně vybudovaným nábřežím. Později byly z důvodů povodní vybudovány ochranné valy a ty park od řeky odřízly. V našem návrhu jsme velmi složitě dojednali s Povodím Moravy, že na hráze umístíme vyhlídky. Podmínkou bylo, že vyhlídky budou rychle demontovatelné. Tabule prezentuje řeku jako místo koupališt a také ještě dříve jako zde býval přívoz.

Všechny komponenty vyhlídky jsou odmontovatelné včetně schodiště. Během hodiny lze vyhlídku odvézt, aby nebránila při povodni jako překážka i jako potenciálně nebezpečný objekt, který se utrhne a vyškubne kus hráze.... 

Další motiv zvýšené vyhlídky, aby bylo při sezení vidět přes protipovodňové zdi. Promenádní cesta je kombinací kamenné dlažby a pískové cesty. Úzká parcela nové části parku je zajímavá hlavně pohledy do okolní krajiny. 

Na konci promenády je altánek ve formě pergoly. Jednoduchá trojhranná konstrukce ponese za pár let popínavku. 

Další reference