zAHRADA S ČERVENOU BRÁNOU

 

PROJEKT A REALIZACE ZAHRADA OLOMOUC

 

Úzká parcela mezi historickou zástavbou městských domů v centru města vyžadovala nějaký nápad, jak z nevzhledné nudle udělat něco zajímavého. Pomohla nám myšlenka umístit obří bránu, která se stane jednak výtvarnou dominantou zahrady a jednak rozčlení úzký pruh na více pokojů a zakryje tuto fádnost. Návštěvník vnímá tajemno pootevřené brány a přemýšlí kam vede cesta a nevnímá tak velmi úzký prostor s natěsnanou výsadbou kolem zdí. Prostor zahrady se neobyčejně zvětšil.

Jehlany volně tvarovaných habrů umocňují perspektivu prostoru, vytváří pocit dálky, kterou podporuje vztah mezi bránou a glóbusem na červeném podstavci.

Před naším návrhem již byla v prázdné zahradě instalovány výtvarná díla, která jsme bezezbytku využili. Červená barva je krásným kontrapunktem k zelené.

Ke glóbusu vede cesta pralesem. Kdo se proseká, ten dojde k cíli. Copak se skrývá dál? Nebo cesta tam končí.

Při pohledu zpět je dominantním prvkem v zeleni linie břidličného šlapákového chodníku.

Glóbus hraje svou roli i ve zpětném pohledu na dům majitele. V různém odstupu mění také své proporce a poskytuje k obdivu různé detaily.

V zahradě je několik kovových plastik, které vylézají z "mechů a kapradí" jako bájné bytosti. Jen glóbus je povýšen na červený piedestal....

Další reference