JEZÍRKO S KOMBINOVANOU TECHNOLOGIÍ

Kombinace zdí a svahování je používána tam, kde to vyžadují prostorové nebo terénní podmínky. Částečné použití zdi řeší například oporu svahu nebo prostorové možnosti, například blízkost domu a potřebu vstupu do plavací zóny z terasy domu.

Příprava pro konstrukci dřevěného mola.

Čerstvě vysazená rostlinná zóna. Poměrně řídká výsadba postačuje, protože vodní rostliny velmi rychle rostou.

První rok po výstavbě jezírka.

 

Další reference