LESOPARK KAMENNÝ VRCH - BRNO, NOVÝ LÍSKOVEC

PROJEKT  ZAHRADA OLOMOUC

REALIZACE  STROMMY COMPANY

2021

 

 

Lesopark Kamenný vrch vznikl na území bývalé zahrádkářské kolonie. Zahrady se po letech přeměnily v hustou neprostupnou buš. Na následujících snímcích si uděláte představu.

S vizí jsme vyhráli architektonickou soutěž, kterou vyhlásil obvodní městský úřad v Novém Lískovci. Idea zabírá mnohem větší území, než je 1. etapa realizace. Projekt zahrnuje také plánovanou výstavbu obytného okrsku.

Takto vypadalo území před zásahem do porostů.

... a takto po radikálním pročištění. Vypadá to dost nešetrně, ale v detailu jsme ponechali všechny stromy, které byly zdravé a perspektivní. Ubylo hodně křovin.

Po pročištění území jsme plochu pojali jako přírodní lokalitu, kde budou pouze vloženy aktivní prvky, ale pohyb bude probíhat volně, cesty se vyšlapou podle potřeby.

Páteří území jsou tři vyhlídky v různých výškových úrovních.

Využili jsme mnoho objektů, které zbyly po chatkách a drobných zahradních stavbách. Tady je vyhlídka na základech jedné chatky s přístupovým schodištěm, dole v ruinách jiného objektu je ohniště.

Aktivním bodem je fitnes sestava v horní partii území. Než sem návštěvník dojde, má skoro splněno,....

Pergoly mají tvar rogala, které se snaží právě startovat. Skladba překladů vytváří různé vzory podle úhlu pohledu.

Zbytky staveb jsou posprejovány. Někde je to vandalství, tady se to dá vzít jako veselé doplnění a důkaz, že zde lidé chodí.

Oniště takto získává neobvyklý interiér.

Někdo si zde odložil potřebné nádobí na příště.

Spontánně vyšlapané cesty se ukázaly jako dostatečné řešení.

Obytné objekty jsou v lesoparku v různých výškách. Zeleň tvoří malé intimní prostory. Při založení zde nebyla žádná zeleň vysazována, vše se etablovalo ze stávajícího potenciálu.

Ze zahrádek zůstalo mnoho zdivočelých rostlin, tady vyhlídku zdobí sukulentní byliny, uchycené na skalnatém výchozu. Ani stíny na lavičce nejsou k zahození....

Detail zahradních rostlin kolem zbylých zídek.

Z kácení se na území ponechaly větší kusy na ohýnky, menší chrastí je útočištěm drobných zvířat a hmyzu.

Posprejované zídky se tváří jako výtvarné objekty.

Lesopark si lidé přisvojili, což nás těší. Někdo dokonce vysadil několik mandloní. Pro ty je teplá jižní stráň ideální, takže jen tak dále. Park je nastaven na živelný vývoj jak pro přírodu, která se odtud nenechá vyhnat, tak pro člověka.

A toto je ve zkratce idea našeho návrhu. V přírodě se uplatní obytné a rekreační potřeby místních obyvatel, ale území bude vyžadovat jen malou údržbu, hlavně kosení, aby nezarůstalo přespříliš.Mezi bujou zelení bude udržována dostatečná plocha louky kolem ohnišť, pergol, hřišť, odpočívek, ostatní patří přírodě.

Další reference