UKÁZKA PROJEKTU RODINNÉ ZAHRADY

 

Návrh zahrady - v první fázi jej nazýváme studie - prezentuje atraktivní grafickou formou jak bude zahrada vypadat, co ji tvoří - v legendě (popisu) jsou vypsány základní stavební prvky jako zídky, schodiště, terasa, dekorativní kameny, bazén, pergola, stromy, keře, květiny a pod. Po schválení konceptu zahrady následuje prováděcí projekt, tedy přesné stavební a výsadbové výkresy.

Náročnější prezentací ve studii je 3D model, který klientovi jednoznačně ukáže vzhled zahrady. Je to ovšem dražší forma projektu.

Příklad projektu malé zahrady - půdorys, kde opět v legendě (popisu) na boku výkresu jsou vypsány skladebné prvky. Následuje motivační výkres, který prezentuje charakter navržených sestav z rostlin. Podívejte se na následující obrázek..

Na příkladech prezentujeme zamýšlené setavy z bylin, keřů a vhodné stromy, ale také dlažby a další prvky v zahradě.

Další příklad návrhu zahrady. Se zahradou je to podobné, jako s domem, také zde uvažujeme se členěním na pokoje a jejich vybavení. Tak docílíme, že zahrada působí větším a rozmanitějším dojmem a může zde být mnoho funkcí, které se neruší.

 

Další součástí projektu zahrady může být vizualizace vybraných pohledů na zahradu.

Jiný příklad vizualizace zahrady, tentokrát prezentace řešení koupacího jezírka a jeho zasazení do zahrady. Jedná se o zákres do fotografie, jehličnany v pozadí jsou skutečné dřívější výsadby.

Další návrh zahrady, doplněný níže o prováděcí výkres terénních úprav. Jezírko bude obklopeno zvlněným terénem, využívající výkopů ze stavby.

Navazující výkres z předešlého obrázku - prováděcí dokumentace pro terénní úpravy.

Příklad výsadbového plánu, který slouží zejména pro zahradníky jako podklad k práci v terénu. Také klient si může prostudovat navržený sortiment a co se nedozví z konzultací s naším ateliérem to klidně dohledá na google obrázky. Dnes to již není problém...

Příklad propočtu, to je prvního odhadu nákladů po vytvoření návrhu zahrady ve studii na základě ocenění jednotlivých prvků jako stromy, keře, dlažby, altán a pod. Je to podklad pro rozhodnutí klienta, zda je návrh pro něho schůdný a odpovídá jeho finančním možnostem. V této fázi projektu se dá návrh upravit a to v následné realizační dokumentaci. Podle té je potom sestaven rozpočet, to je přesný a položkový výkaz - viz. další obrázek.

Rozpočet na rozdíl od propočtu je přesný a pojmenovává každou práci a materiál. Je součástí prováděcí dokumentace.

 

 

Další reference