PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ HORKA NAD MORAVOU

 

PROJEKT I REALIZACE ZAHRADA OLOMOUC

 

Přírodní zahrada má poskytnout dětem prostředí, které připomíná krajinu s rozmanitými prvky a útvary, kde dítě zapojí do hry fantazii a šikovnost. Pobyt v přírodě je jistě nesrovnatelně cennější, ale pro mnohé děti je i tato zahrada bohužel jediným místem, kde si můžou stoupnout na kámen nebo seběhnout travnatý svah.

Herní prvky jsou posazeny na terénní modelace, ale také se zde nacházejí lanové aktivity. Bohužel jsme i na této zahradě bojovali s lidskou hloupostí, kdy certifikátor měřil délky klacků a nebezpečnost kamenů. Dotační program sice tyto aktivity ve své motivační publikaci doporučuje, nezajišťuje ovšem legislativní rámec fungování takových zahrad.

Vodní náhon je napájen hadicí z nedalekého hydrantu a je pro děti největším lákadlem v zahradě.

Dnes již téměř povinnost všech ekologicky se tvářících realizací, hmyzí hotel a hmatové stezky.

Kompost čeká na své žrádýlko, cedulky na obrázky od dětí.

Další reference