PŘÍKLAD PROJEKTU KOUPACÍHO JEZÍRKA

Příklad návrhu zahrady, kde je její součástí koupací jezírko. To není v zahradě samo o sobě, ale je promyšleně umístěno jako součást celé kompozice. Jsou ale případy, kdy řešíme jen jezírko, protože se umístí do již hotové zahrady.

Návrh jezírka může být doplněn vizualizací nebo 3D modelem, což je dražší prezentace, ale klientovi velmi srozumitelná.

Jiný příklad vizualizace, tzv. zákres do fotografie. Velké dřeviny včetně jehličin vzadu jsou reálný stav zahrady.

Po odsouhlasení základního návrhu ve studii následuje realizační dokumentace jezírka, která je technickým podkladem pro vlastní stavbu.

Ukázka konstrukčních výkresů, které jsou jak podkladem pro stavbu, tak podkladem pro přesný rozpočet.

Další reference