BÝVALÁ FONTÁNKOVÁ ALEJ
VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC

 

PROJEKT ZAHRADA OLOMOUC
REALIZACE V RÁMCI SOUTĚŽE ZELENÁ RATOLEST

 

Na místě technicky zdevastované Fontánkové aleje náš ateliér navrhnul ve výrazně přírodním designu ekologicky vstřícné řešení. Projekt vznikl jako dílo, určené pro soutěž Zelená ratolest, pořádanou společností SZÚZ (Svaz zakládání a údržby zeleně), určenou pro studenty středních zahradnických škol.

Motivem designu bylo využití kácených stromů v rámci revitalizace parku a vytvoření ekologicky hodnotného řešení promenádní osy s výraznou pobytovou a výstavnickou funkcí.

Vznikla "alej" jednotlivých objektů - každé soutěžní družstvo zrealizovalo jeden objekt - kde dominantou je torzo kmene na sezení, jako estetický artefakt i jako potenciální útočiště drobné fauny v kombinaci s kamennou sutí a rostlinstvem, vytvářející jakýsi remízek na louce.

Záběry z realizace - soutěže, která probíhala ve třech dnech. Kmeny byly připraveny v předstihu před soutěží, stejně jako modelace louky.

Soutěž probíhala za krásného květnového počasí a všichni jsme si ji užili.

Šachovnice dlažeb tvoří architektonický kontrast k přírodnímu živlu a pomáhá zjemnit přechod z tvrdé a rozsáhlé asfaltové cesty.

"Alej" se brzy stala oblíbeným místem pro posedávání a kochání se krásou lučních květů a květinových skupin na modelacích.

Některé kmeny se opravdu vydařily...... Škoda, že Výstaviště neprovedlo řádnou impregnaci kmenů a tak došlo k jejich docela rychlému rozpadu.

Jednotlivé remízky byly navléknuty jako korále na průběžnou vlnu terénní modelace, na které byla založena květnatá louka.

První rok byla louka krásná, vykvetly zde i plevele, jako byl heřmánek a podobné letničky a vyvíjela se i v druémém roce zdárně (na obrázku). Bohužel pro údržbu bylo obtížné dodržovat rozdílný režim sečení, než jaký platil pro ostatní trávníky v parku a tak došlo špatnými sečemi ke zničení této krásy. 

Sléz, vikev, zvonky, čekanky, divizny, řebříčky, chrpy a spoustu dalších divokých květin.....

Vedle květnaté louky s divokými lučními rostlinami byly remízky osázeny přírodě podobným zahradním sortimentem v kombinaci s menšími keři, zejména vrbou a tavolníkem v doprovodu vícekmenných stromů bříz, borovic a muchovníků.

Další reference