ZAHRADA S KAMENNOU LAVINOU

 

PROJEKT I REALIZACE ZAHRADA OLOMOUC

 

Když se zakládala stavba domu, svažitý pozemek se musel částečně srovnat. Tím vznikla hrana zářezu a masivní odtěžení zeminy s kameny z prostoru rovného parteru na fotografii. Vzniklý svah jsme vysypali kamenem, vytěženým během terénních úprav a doplnili velkými balvany z lomu. Vznikla tak kamenná lavina, kterou jsme osázeli nenáročnou zelení, která dokáže růst poměrně planě bez velké údržby. Ta rozčlenila kamenné moře na menší části a tím byl docílen dynamický efekt jakoby se kameny valily z horní terasy do spodní zahrady.

Ukázka realizačních projektů - vlevo hlavní plán, vpravo výkres terénních modelací. 

Ve spodní, rovinnaté části je bazén a obytná terasa, horní terasa je obsazená altánem. Tyto dvě úrovně jsou spojeny travnatou rampou.

Ukázka výsadbového plánu zahrady.

V zahradě je hlavně udržován trávník, ostatní zeleň je tak trochu zanedbávána, majiteli nevadí, že někde prorůstá plevel. Ostatně tak to bylo nastaveno již v projektu.

Na horní terase je altán, ze kterého je vidět na okolní krajinu, ale i na sousedy.

I na rovných záhonech se objevuje kamenná suť jako základní kompoziční prvek.

Další reference